موسوی: افترا زنی و دروغگویی بهانه ای برای پیشبرد اهداف آمریکا است

به گزارش آذر سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای مقامات آمریکا در خصوص توقیف شناور ایرانی حامل سلاح به یمن، اظهار داشت: دروغگویی و افترا زنی از عناصر اصلی سیاست خارجی آمریکا بخصوص در رژیم فعلی است.

به گزارش آذر به نقل از مهر، سید عباس موسوی در واکنش به ادعای مقامات آمریکا در خصوص توقیف شناور ایرانی حامل سلاح به یمن، اظهار داشت: دروغ گویی، افترا زنی و نفرت پراکنی از عناصر اصلی سیاست خارجی آمریکا بخصوص در رژیم فعلی است.
وی با بی اساس خواندن این افترا واهی، تصریح کرد: آمریکایی ها که احساس می کنند برای ادامه محدودیت های تسلیحاتی کشورمان در صحنه بین المللی و شورای امنیت دستاوردی نداشته اند، تلاش می کنند با افترا زنی و دروغ گویی بهانه هایی برای استمرار فشار حداکثری و پیشبرد اهداف خبیثانه خود فراهم نمایند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه آمریکا و عربستان سعودی با برقراری محاصره پنج ساله بر مردم یمن، سبب مرگ هزاران نفر به علت گرسنگی و سوءتعذیه شده اند، اظهار داشت: این دو رژیم به جای اینکه پاسخگوی جنایت های خود در یمن باشند، با ایراد افترا های ناروا و بی اساس به سایرین تلاش می کنند از بار مسئولیت و پاسخگویی در قبال این رفتار خلاف انسانی و جنایتکارانه خود شانه خالی کنند.

منبع: