خبرگزاری رسمی اسپانیا: خواب و خیال طلایی ترامپ برای مذاکره مستقیم با ایران تعبیر نشد

خبرگزاری رسمی اسپانیا (افه) با انتشار تحلیلی در پنجمین سالگرد امضای توافق برجام، نوشت: ترامپ نتوانست در طول ریاست جمهوری خود به خواب و خیال طلایی مذاکره مستقیم با ایران برسد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، در قسمتی از این تحلیل آمده است «، همیشه ترامپ طوری از برجام سخن می گوید که انگار این توافق، قرارداد خرید و فروش یا اجاره مسکن می باشد.
ترامپ از برجام خارج شد و نتوانست در طول دوران ریاست جمهوری خود به خواب و خیال طلایی مذاکره مستقیم با ایران برسد. او حتی نتوانست به زعم خود به یک توافق بهتری نسبت به برجام، با ایران برسد و در این راه ناکام ماند.»
بر طبق این گزارش تحلیل این خبرگزاری در دیگر رسانه های اسپانیا مانند روزنامه های لاوانگواردیا، آ ب ث و ال اسپانیول نیز بازتاب داشته است.