معاون استان های شورای ائتلاف خبر داد؛ ثبت نام بیشتر از ۲۵۳ هزار نفر در مجامع عمومی نیروهای انقلاب

به گزارش آذر معاون امور استان های شورای ائتلاف اظهار داشت: بیشتر از ۲۵۳ هزار نفر در مجامع عمومی نیروهای انقلاب ثبت نام کرده اند که یک سوم از ثبت نام کنندگان بانوان و بیشتر از هفتاد درصد، جوانان هستند.

به گزارش آذر به نقل از مهر، نورالدین قدیمی معاون امور استان های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه بیشتر از ۲۵۳ هزار نفر در مجامع عمومی نیروهای انقلاب ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: یک سوم از ثبت نام کنندگان بانوان و بیشتر از هفتاد درصد، جوانان هستند و این نشان دهنده حضور چشم گیر آنها (جوانان) است.
وی ضمن اشاره به اینکه شهر تهران با ثبت نام بیشتر از ۵۲ هزار نفر در مجامع عمومی رکوردشکنی کرد، عنوان کرد: البته ثبت نام ها ادامه دارد و کلیه ثبت نام کنندگان هم در مجمع عمومی در کانون های قشری-تخصصی ۳۹ گانه در سطح شهرستان ها سازماندهی می شوند.
معاون امور استان های شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تصریح کرد: بیش از اندازه انتظار از ثبت نام در مجامع عمومی نیروهای انقلاب اسلامی استقبال شد.
قدیمی اظهار داشت: اعضای شوراهای ائتلاف و مجامع منتخب شهرستان ها طی چند روز آینده نمایندگان خویش را جهت حضور در مجمع ملی ۳ هزار نفره شورای ائتلاف نیروهای معرفی خواهند کرد که جزئیات آن بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: