واكنش خطیب زاده به انتشار برخی اخبار درباره تحریم های آمریكا

به گزارش آذر سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اظهار داشت: اگر آمریکا اصراری بر حفظ تحریم های فلج کننده مقابل ایران داشت، اساسا تا کنون گفتگوها متوقف شده بود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، سعید خطیب زاده در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد انتشار تعدادی از اخبار در یکی از رسانه ها به نقل از منابع باخبر در خصوص این که آمریکا بر حفظ تحریم های فلج کننده مقابل ایران اصرار دارد، اظهار داشت: نکات اختلافی میان ایران و آمریکا در وین کم نیستند و برخی مواضع آمریکا در وین قابل قبول نبوده و از این روست که هیات ایرانی گفتگو های وین را با دقت و نکته سنجی به پیش میبرد
وی افزود: اما در این مورد خاص که سوال می پرسید — که بازهم یک رسانه از قول منابع آگاه ناشناس خود ادعا کرده– نه فقط این مورد و موارد ادعایی شبیه این غلط است بلکه همه یقین بدانند اگر آمریکا اصراری بر اینگونه امور داشت اساسا تا کنون گفتگوها متوقف شده بود.
براساس این گزارش بتازگی شبکه خبری انگلیسی زبان «پرس تی وی» به نقل از منبع باخبر در تهران مدعی شده است که آمریکا تا حالا نه فقط انجام اصلاحاتی را که موجب کاهش ریسک همکاری اقتصادی و بانکی با ایران می شود، نپذیرفته است، بلکه عملا ریسک همکاری با ایران را بالاتر برده است.
به گفته این منبع مطلع، آمریکا بر حفظ ساختار تحریم های فلج کننده و خصوصاً عدم لغو قانون کاتسا اصرار دارد. همین طور آمریکا رفع تحریم از نهادها و افراد باقی مانده در فهرست تحریم SDN را به میزان زمان اجرای برجام رد کرده است.

منبع: