وحیدی: رسیدن به بهترین ها حق ملت ایران است

خوزستان وزیر کشور اظهار داشت: امیدواریم خداوند ما را به سمت بهترین ها و به دست آوردن بهترین ها هدایت کند برای اینکه این مساله حق ملت ایران است.
احمد وحیدی در جریان سفر خود به خوزستان در دیدار با نماینده ولی فقیه در خوزستان که امروز ۱۸ شهریورماه در اهواز انجام شد، اظهار نمود: مهم این است که ما شرایط محیطی و محاطی را خوب بشناسیم و برابر مقتضیات با همه توان در صحنه باشیم. باید با همه توان در صحنه باشیم و هیچگاه هیچ صحنه ای نباید خالی باشد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: صحنه های جمهوری اسلامی همه صحنه عبادت و قرب الی الله است و هر کار به ظاهر کوچک در جمهوری اسلامی نزد خداوند بزرگ است.
وزیر کشور اظهار داشت: افتخاری بزرگتر از این نیست که ما در خدمت مردم بزرگ ایران باشیم و به آنها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت نماییم.
وحیدی اظهار داشت: امیدواریم خداوند ما را به سمت بهترین ها و به دست آوردن بهترین ها هدایت کند برای اینکه این مساله حق ملت ایران است.
وی ادامه داد: امیدواریم در راه الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی، خداوند دست ما را بگیرد.