شاکری: برای اجرای قانون جهش تولید مسکن نیازی به حضور چینی ها نداریم

به گزارش آذر یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این که ما بخواهیم اجرای کل پروژه ساخت و ساز مسکن را به شرکتهای خارجی بدهیم با عنایت به ظرفیت های بالای داخلی اصلا قابل قبول نبوده بلکه صرفاً انتقال فناوری نوین جای بحث دارد.
اقبال شاکری در گفت و گو با ایسنا درمورد اخبار منتشره در مورد مشارکت چینی ها برای ساخت مسکن در داخل کشور، بیان نمود: ما در حوزه توانمندی داخلی چه از لحاظ نیروی کار و چه از لحاظ شرکتهای سازنده و طراح و چه از منظر فناوری های مورد نیاز و حتی تکنولوژی های جدید نظیر( BIM) در بخش عمرانی قوی بوده و توانایی ساخت مسکن مورد نیاز کشور را با تاکید بر ظرفیت های بالای داخلی داریم.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار نمود: با عنایت به ظرفیت ها و دانش فنی موجود در کشور مشکلی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن نداشته و نیازی به حضور شرکتهای خارجی نداریم اما زمانی است که در یک کشور خارجی فناوری جدیدی ایجاد می شود که می تواند به اهداف ما سرعت ببخشد آنگاه جای بحث وجود دارد که ما این فناوری نوین را به داخل کشور منتقل نماییم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اما این که باز بخواهیم به اسم انتقال فناوری نوین کل اجرای پروژه را به شرکتهای خارجی بسپاریم قابل قبول نیست و از منظر قانون استفاده حداکثری از توان داخلی نیز، این امر ایراد دارد. فقط انتقال تکنولوژی های جدید از کشورهای خارجی به داخل جای بحث دارد آن هم نباید بگونه ای باشد که فقط با آن فناوری یک پروژه اجرایی شود و اصل فناوری به ما منتقل نشود.
شاکری در انتها تصریح کرد: این که ما بخواهیم اجرای کل پروژه ای را به شرکتهای خارجی بدهیم اصلا درست نیست. ما از دانش فنی و ظرفیت تخصصی لازم در حوزه عمرانی برخوردار بوده و صرفاً انتقال فناوری نوین جای بحث دارد. آن هم در شرایطی که اجرای پروژه بر عهده پیمانکار داخلی و مشارکت بخش خصوصی باشد. ما هیچ نوع کسری برای ساخت و ساز در داخل کشور نداریم و بطور قطع ظرفیت های داخلی ما کافی است. ما صرفاً با بروزرسانی فناوری ها و دانش فنی خود موافق هستیم.

منبع: