پیام وزیر امور خارجه تاجیکستان به حسین امیر عبداللهیان

آذر: وزیر امور خارجه تاجیکستان با ارسال پیامی برای حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود بر اهمیت توسعه همکاریهای دو کشور تاکید نمود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، «سراج الدین مهر الدین» وزیر امور خارجه تاجیکستان با ارسال پیام مکتوب خطاب به حسین امیر عبداللهیان، ضمن قدردانی از میزبانی صمیمانه وزیر امور خارجه کشورمان در برگزاری نشست وزرای امور خارجه همسایه افغانستان، اطمینان کامل خودرا از نتایج دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه این جلسه و نقش موثر آن در توسعه همکاریهای فیمابین ابراز داشت.
وزیر امور خارجه تاجیکستان همین طور در این پیام برای امیرعبداللهیان سلامتی آرزو کرده است.

منبع: