به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی اصلاح گردید

به گزارش آذر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را اصلاح کردند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را بررسی نموده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند.
برپایه اصلاحات انجام شده در ماده واحده این طرح؛ دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون، کارشناسان بیمه کشاورزی را به صورت قرارداد کار معین ساماندهی کند.
بر مبنای تبصره ۱ این طرح، کارشناسان بیمه کشاورزی که هم اکنون قراردادی تحت عنوان قرارداد کارگزاری با بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی دارند و حسب مورد از زمان ورود به صندوق بیمه کشاورزی یا بانک کشاورزی تا تاریخ تصویب این قانون حداقل چهل و هشت (۴۸) ماه سابقه فعالیت مستمر و متوالی داشته باشند بعد از گذراندن دوره های آموزشی مرتبط، بر مبنای تخصص و متناسب با نیاز دستگاههای مربوطه، ظرف حداکثر دو سال به صورت قرارداد کار معین ساماندهی می گردند.
برپایه تبصره ۵ ماده واحده اصلاح شده این طرح؛ بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اصلاح ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی تأمین می گردد.
ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۸۱- درآمدهای اشخاص حقیقی که حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات می باشد از پرداخت مالیات معاف است.