مدیرکل زندان های لرستان: تدوین برنامه ها و مناسبت ها سبب جریان فکری مناسبی در زندانیان خواهد شد

به گزارش آذر لرستان مدیرکل زندان های لرستان اظهار داشت: تدوین برنامه ها و مناسبت ها سبب جریان فکری مناسبی در زندانیان خواهد شد.
عبدالمجید کشوری در نشست هم اندیشی کتاب و کتابخوانی و عقدتفاهم نامه ای که امروز نهم آذرماه در سالن اجتماعات اداره کل زندان ها برگزار شد، اظهار نمود: این تعامل پرارزش زمینه رشد فکری مددجویان را فراهم می آورد.
وی خاطرنشان کرد: تدوین برنامه ها و مناسبت ها سبب جریان فکری مناسبی در زندانیان خواهد شد که در دو مقوله مهم اصلاح و تربیت که یکی بازگشت شرافتمندانه زندانی به جامعه و دیگری پیشگیری از بازگشت او به چرخه جرم را به دنبال خواهد داشت.
فرشته طهماسبی مدیرکل کتابخانه های لرستان هم با تشکر از برگزاری این نشست هدفمند، اظهار نمود: امیدواریم با نتایج مؤثری در حوزه کتابخوانی زندان های استان مواجه شویم که البته با عنایت به اقدامات خوبی که در حوزه ها توسعه، عمرانی و بهداشت در زندان ها به خوبی مشاهده شده است اساسا در حوزه فرهنگی و در بخش کتابخوانی تأثیرات خوبی رقم خواهد خورد.

منبع: