با دعوت تشکل های دانشجویی؛ رئیس جمهور فردا در دانشگاه صنعتی شریف حضور می یابد

آیت الله رئیسی در روز دانشجو به دانشگاه صنعتی شریف می رود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، فردا سه شنبه و همزمان با روز دانشجو بنا به دعوت تشکل های مختلف دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف و برای دیدار جداگانه با اساتید و دانشجویان به این دانشگاه می رود.
بازدید از نمایشگاه دستاوردهای علمی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف دیگر برنامه رئیس جمهور خواهد بود.

منبع: