بازدید سرلشکر باقری از موزه دفاع مقدس فارس

به گزارش آذر فارس رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از مرکز فرهنگی وموزه دفاع مقدس استان فارس در شیراز بازدید کرد و در جریان روند تغییر و تحولات آن قرار گرفت.
سرلشکر پاسدار محمد باقری؛ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دوشنبه 22 آذر به همراه برخی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و فرماندهان ارشد فارس از مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس و نمایشگاه دائمی دفاع مقدس، این استان در شیراز بازدید کرد.
به نقل از مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس، رئیس ستادکل نیروهای مسلح طی این بازدید، طرح زره پوش ساختمان موزه دفاع مقدس استان فارس که شامل بیشتر از 40 هزار پلاک مشخصات شهدا، جانبازان و آزادگان این استان است را افتتاح نمود.
سرلشکر باقری همینطور با حضور بر آرامگاه شهید گمنام در محل موزه دفاع مقدس استان فارس به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
مدیرکل مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس فارس در حاشیه این بازدید، در مورد اقدامات اجرایی شده فرهنگی و مهندسی، گزارشی عرضه داد.
سرهنگ سعید کوشکی جهرمی، اظهار داشت: این مرکز جزو نخستین مراکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس کشور بود که عملیات اجرایی آن آغاز شد، اما با عنایت به اختصاص نیافتند بودجه لازم تابحال تکمیل و نهایی نشده و موزه آرائی و تملک اراضی اطراف آن باقی مانده است.

منبع: