امیرسرتیپ صباحی فرد: دشمنان از نزدیک شدن به حریم هوایی ایران هراس دارند

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش بامداد امروز از سایت فرماندهی اطلاعات و شناسایی ملاولی ارومیه بازدید کرد و آمادگی رزمی این سایت را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش آذر به نقل از ارتش، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافندهوایی ارتش بامداد امروز از سایت فرماندهی اطلاعات و شناسایی ملاولی ارومیه بازدید کرد و ضمن دیدار با کارکنان پایور و وظیفه این یگان عملیاتی، آمادگی رزمی و تجهیزات مستقر در این سایت را مورد ارزیابی قرار داد.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در حاشیه این بازدید با اشاره به موقعیت راهبردی و حساس منطقه شمال غرب، گفت: این منطقه در سایه کوشش های مخلصانه و مجاهدانه کارکنان پدافندهوایی به یکی از امن ترین مرزهای هوایی جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته است که دشمنان جمهوری اسلامی نه فقط از ورود، بلکه از نزدیک شدن به حریم هوایی جمهوری اسلامی هراس دارند؛ چونکه می دانند کارکنان پدافندهوایی در صیانت از حریم هوایی کشور عزیزمان لحظه ای درنگ نخواهند کرد و آماده مقابله با هرگونه تجاوز به حریم هوایی کشور هستند.