با دستور روسای جمهور ایران و قزاقستان انجام شد؛ آغاز ترانزیت تمام ریلی نخستین قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران

ترانزیت تمام ریلی نخستین قطار کانتینری قزاقستان از کریدور ایران، با صدور دستور روسای جمهور ایران و قزاقستان از راه ویدئوکنفرانس شروع شد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، در ادامه برنامه های سفر قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان به کشورمان، بعدازظهر امروز یکشنبه(۲۹ خرداد) وی به همراه آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی و از راه ارتباط ویدئوکنفرانسی با ایستگاه راه آهن تهران، دستور آغاز ترانزیت تمام ریلی نخستین قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران را صادر کردند.
این قطار روز گذشته با ۲۴ دستگاه واگن که ۴۸ کانتینر را حمل می کنند، از قزاقستان به تهران رسیده بود و بعد از مراسم امروز حرکت خویش را در بخش ایرانی کریدور شرق به غرب به سمت ترکیه شروع کرد.
در این مراسم همینطور تفاهم همکاری ریلی بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و راه آهن جمهوری قزاقستان به امضای مدیران عامل راه آهن دو کشور رسید که بر مبنای هدف گذاری اولیه صورت گرفته در آن، سالانه ۵ میلیون تن کالا از مسیر ایران ترانزیت خواهد شد.
گفتنی است، سال قبل در مجموع حدود ۲ میلیون تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شد که همین رقم، رکورد ۱۰۰ ساله ترانزیت در راه آهن کشورمان را جابه جا کرد.

منبع: