نگاهداری مطرح کرد؛ لزوم تقویت ارتباط نهاد حکمرانی با دانشکده ها و پژوهشکده ها

به گزارش آذر رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تکیه بر تقویت ارتباط دانشگاه ها با نهاد حکمرانی، اظهار داشت: رویدادهایی مانند پارلمان دانشجویی می تواند دانشجویان را با چالش های نظام حکمرانی آشنا کنند.

به گزارش آذر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در مراسم رویداد افتتاحیه پارلمان دانشجویی این مرکز، عنوان کرد: یکی از اهداف بنده از زمان حضور در مرکز پژوهش های مجلس راه اندازی رویدادی مانند پارلمان دانشجویی بود.
وی اضافه کرد: مرکز پژوهش های مجلس بعنوان بازوی تخصصی مجلس شورای اسلامی وظیفه اصلی و تخصصی پشتیبانی از طرح ها و تصمیمات نمایندگان را دارد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: بر مبنای اساسنامه مرکز پژوهش های مجلس، این مرکز علاوه بر این مساله یک وظیفه ترویجی و آموزشی هم بر عهده دارد و بنابراین رویداد پارلمان دانشجویی در همین حوزه به راه افتاده است.
نگاهداری ضمن اشاره به ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و پژوهشکده ها، اظهار داشت: از وظایف اصلی مرکز پژوهش های مجلس این است که بعنوان حلقه واسط عمل نماییم تا نکته نظرات این مراکز علمی را به ساختار قانونگذاری کشور منعکس نماییم که رویکرد مرکز در دوره جدید فعالیت خود اینچنین بوده است.
وی افزود: مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه در مرکز پژوهش های مجلس به راه افتاده است تا ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی کشور به صورت سیستماتیک و نهادی دنبال شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: البته یکی از مسائلی که باید صدمه شناسی شود نحوه ارتباط مراکز علمی با حکمرانی است چونکه هم اکنون ارتباط نهادینه و مستمر و تعریف شده ای بین این دو نهاد وجود ندارد و این امر سبب شده وقتی نظام حکمرانی به صورت یک نظام پیش می رود چندان ارتباط نهادینه ای با مراکز دانشگاهی نداشته باشد.
نگاهداری افزود: بعنوان مثال نظام حکمرانی در بعضی مواقع امکان دارد معتقد باشد که چاره دانشگاه ها و اندیشکده ها چندان واقع بینانه با حوزه میدان و عمل نیست و انتزاعی است.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهایی مثل پارلمان های دانشجویی می تواند دانشجویان و نخبگان را با چالش های نظام حکمرانی آشنا کرده و آنان را برای آینده کشور آماده کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه با انتقاد از این که در کشور ما احزاب کارکردی به معنای واقعی آن ندارند، اظهار داشت: رویدادهایی مثل پارلمان دانشجویی می تواند پشتوانه کارشناسی برای نظام تصمیم گیری کشور و زمینه ساز تربیت افراد حرفه ای باشد.
نگاهداری اظهار داشت: امکان دارد این تصور وجود داشته باشد که سیاستمداران امروزه تافته جدا بافته هستند و ارتباطی با جامعه دانشگاهی ندارند که اگر این گونه است باید این ضعف در نحوه ارتباط گیری این دو نهاد باید برطرف شود.
وی با تاکید براینکه مرکز پژوهش های مجلس در ایجاد و تقویت حلقه ارتباط بین جامعه دانشگاهی و سیاستگذاران آماده است، اظهار داشت: در همین راستا اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری را اواخر مرداد در ۳۱ استان کشور دایر خواهیم کرد تا از ظرفیت محلی نخبگان در عرصه سیاست گذاری کشور استفاده گردد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن اشاره به گسترش عدالت محوری در مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: رویکرد جذب پژوهشگران و بهره مندی از توان نخبگانی کشور را در مرکز پژوهشها تغییر دادیم و در این خصوص این مرکز در اسفند ۱۴۰۰، از بین بیشتر از ۵ هزار نفری که در فراخوان همکاری پژوهشی شرکت بودند، ۲۰۰ نفر را بعنوان پژوهشگر پذیرفت که همکاری گزارشی و پژوهشی آنان با مرکز شروع شده است.
نگاهداری ضمن اشاره به اهمیت و لزوم تدوین برنامه هفتم توسعه در کشور، اظهار داشت: بسته پیشنهادی برنامه هفتم از جانب مرکز پژوهش های مجلس با برگزاری هفده جلسه تخصصی و کارشناسی آماده است تا به صورت عملیاتی درآید.