بازدید رئیسی از نمایشگاه احیاگران واحدهای اقتصادی آذربایجان شرقی

آذر: رییس جمهور از نمایشگاه احیاگران واحدهای اقتصادی استان آذربایجان شرقی که در مجموعه شرکت ماشین سازی تبریز برگزار شده است، بازدید نمود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه های دور دوم سفرهای استانی دولت مردمی به استان آذربایجان شرقی، از نمایشگاه احیاگران واحدهای اقتصادی این استان که در مجموعه شرکت ماشین سازی تبریز برگزار شده بود بازدید کرد.
در این نمایشگاه برخی از ۲۲۰ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در عرصه های مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی و گردشگری که با کمک مجموعه های اقتصادی به عنوان احیاگر به مدار تولید و اشتغال آفرینی بازگشته اند، حضور دارند.
رییس جمهور در جریان بازدید از این نمایشگاه با توضیحات مسئولین قسمتی از مجموعه های احیاگر از اقدامات، فعالیت ها و وضعیت فعلی واحدهای احیا شده باخبر شد.
فعالیت بخش قابل توجهی از این واحدها از ۱۰ سال پیش متوقف شده بود که با احیای آنها در دولت سیزدهم بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیز احیا شده است.