تسوکادا تاماکی: مایلم روابط دوستانه ایران و ژاپن را بیشتر از پیش گسترش دهم

به گزارش آذر، سفیر جدید ژاپن در ایران نوشت: مایلم رابطه دوستانه دو کشور را که همواره توأم با علاقه و احترام فراوان برای فرهنگ و تاریخ یکدیگر بوده است، بیشتر از پیش گسترش دهم.

به گزارش آذر به نقل از مهر، «تسوکادا تاماکی» سفیر جدید ژاپن در ایران بمناسبت آغاز مأموریت خود در حساب کاربری خود در فضای مجازی، نوشت: اینجانب تسوکادا تاماکی بعنوان سفیر جدید ژاپن در ایران منصوب شدم. مایه مسرت است که در جهت روابط میان ژاپن و ایران، کشوری با فرهنگی غنی و شکوهمند خدمت نمایم.
وی اضافه کرد: مایلم رابطه دوستانه دو کشور را که همواره توأم با علاقه و احترام فراوان برای فرهنگ و تاریخ یکدیگر بوده است را بخصوص در زمینه تبادلات میان آحاد مردم دو جامعه بیشتر از پیش گسترش دهم.