حسنوند برای پنجمین بار نماینده مردم اندیمشک شد

به گزارش آذر با بیان رسمی نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه اندیمشک، فریدون حسنوند بعنوان نماینده این حوزه انتخابیه راهی بهارستان شد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، شهروندان اندیمشک در ۱۵۲ شعبه دریافت رأی که برای مشارکت و حضور شهروندان اندیمشک پیشبینی شده حضور یافته و رأی خویش را به صندوق ها انداختند.
روز جمعه ۱۲ نامزد انتخابات برای کسب رأی اعتماد به رقابت پرداختند که فریدون حسنوند نماینده چهار دوره کرسی نمایندگی اندیمشک برای پنجمین بار انتخاب گردید.
فریدون حسنوند با کسب ۳۳ هزار ۹۰۲ رأی اعتماد دیگری از شهروندان دریافت و برای پنجمین بار در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صاحب کرسی نمایندگی مردم شهروندان اندیمشک شد.
این نماینده اصولگرا، رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم شورای اسلامی است.
فریدون حسنوند در دوره های ششم، هفتم، هشتم، دهم و با انتخاب مجدد در دوره یازدهم بعنوان نماینده شهرستان اندیمشک انتخاب گردید.
شهرستان اندیمشک در شمال استان خوزستان افزون بر ۱۷۱ هزار نفر جمعیت دارد.