دبیر مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری: برنامه های متنوعی برای پشتیبانی از کودکان و نوجوانان داریم

به گزارش آذر، دبیر مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری اظهار داشت: وزارت دادگستری برنامه های متنوعی برای حمایت جامع و فراگیر از کودکان و نوجوانان در دست اقدام دارد.

به گزارش آذر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک در دومین کارگاه هم اندیشی نظام پشتیبانی از اطفال و نوجوانان با محوریت بررسی وضعیت اطفال و نوجوانان غیر ایرانی، ضمن سخنانی در ارتباط با پشتیبانی از محرومین اظهار داشت: قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان و بخشنامه اجرائی ماده ۶ این قانون، پشتیبانی از اطفال و نوجوانان را حق تمامی افراد زیر ۱۸ سالی می داند که در مرزهای جمهوری اسلامی ساکن هستند.

کاظمی اظهار داشت: بر طبق این قانون برخورد برابر و بدون تبعیض از حیث رنگ، نژاد، مذهب، زبان، سلامت، جنسیت، قومیت، ملیت، وضعیت خانوادگی و نظایر آن حق هر کودک ساکن در ایران و اصل مسلم حاکم بر تمامی اقدامات در رابطه با کودکان بوده و حمایت های قانونی متنوعی برای اطفال و نوجوانان غیرایرانی در نظر گرفته شده است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: وزارت دادگستری که مرجع ملی حقوق کودک در آن مستقر است، در امتداد تکالیف قانونی و راهبردها و سیاست های دولت، برنامه های متنوعی را بمنظور حمایت جامع و فراگیر از کودکان و نوجوانان در دست اقدام دارد. یکی از حوزه های مورد توجه مرجع ملی توجه به وضعیت اطفال و نوجوانان غیر ایرانی و خانواده های آنان است که به خاطر مهاجرت ارادی خانواده یا به سبب لطمه های ناشی از حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی یا به مسایلی چون جنگ، محرومیت، اخراج یا ترس های موجه در مورد جان، مال، عرض یا آبروی خود یا اعضای خانواده به جمهوری اسلامی ایران پناه آورده اند.

کاظمی با ذکر این نکته که ایران مقصد ۶۳ درصد از پناهندگان کشور افغانستان است، اضافه کرد: دولت در حد توان برای پذیرش و استقرار توام با کرامت این اشخاص تلاش می کند اما انتظار دارد سازمان های بین المللی و کشورهای دیگر نیز در امتداد مسؤولیت های بشردوستانه خود و تکالیف ناشی از اسناد حقوق بشری کمک های بیشتری را دراین زمینه ارائه نمایند.

دومین کارگاه هم اندیشی نظام پشتیبانی از اطفال و نوجوانان با محوریت بررسی وضعیت اطفال و نوجوانان غیر ایرانی با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد فعال در این زمینه و نمایندگان دستگاه های اجرائی مرتبط در ایام ۸ و ۹ خرداد برگزاری می شود.