اتهام چهار مدیر مسئول سایت های خبری

به گزارش آذر سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اظهار داشت: جلسه رسیدگی به پرونده های مدیران مسئول روزنامه «وطن امروز» و سایت های خبری «صراط نیوز»، «آفتاب نیوز»، «فردانیوز» و «تعامل نیوز» پگاه امروز(یكشنبه) در شعبه ششم دادگاه كیفری یك استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار گردید.

احمد مومنی راد در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: در جلسه دادگاه امروز به پرونده مدیرمسئول و خبرنگار روزنامه «وطن امروز» به اتهامات نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا رسیدگی شد كه با نظر هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا هر دو متهم مجرم شناخته نشدند.

وی اضافه كرد: هم چنین در جلسه امروز به پرونده مدیران مسئول سایت های خبری «صراط نیوز»، « آفتاب نیوز»، «فردانیوز »و «تعامل نیوز» به بهتان نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد كه با نظر هیات منصفه هر چهار متهم مجرم تشخیص داده نشدند.